Bình Dương - 20 năm hình thành và phát triển

02/01/2017
Lượt xem: 1870

 Tỉnh Bình Dương được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01-01-1997 trên cơ sở tách tỉnh Sông Bé thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Gần hai mươi năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp. Từ một tỉnh nghèo với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Bình Dương đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều chủ trương, chính sách sáng tạo. Ngày nay, Bình Dương là một trong những trung tâm phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối quan trọng gắn kết các tỉnh và thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở thành một trong những điểm sáng trong “tứ giác kinh tế phát triển”.