Bình Dương đầu tư hạ tầng, tăng liên kết vùng phát triển xanh, bền vững

15/03/2023
Lượt xem: 539

Vùng Đông Nam bộ đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Nằm ở vị trí trung tâm khu vực Đông Nam bộ - Bình Dương là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.