Bình Dương đẩy mạnh chiến lược xây dựng thành phố thông minh

22/02/2023
Lượt xem: 388

Tại Bình Dương, địa phương đang có tốc độ công nghiệp hóa – đô thị hóa cao của cả nước, đang thu hút lượng số lượng lớn lao động nhập cư và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh, vấn đề đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đang được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp Bình Dương chung tay thực hiện nhằm chuyển dịch nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế tri thức, mang lại lợi ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững...