Bình Dương đẩy mạnh công tác dân vận

15/10/2023
Lượt xem: 255

Dân vận và công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng ở nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

      Cùng với hệ thống chính trị của cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể tỉnh Bình Dương luôn chú trọng đến công tác dân vận ở địa phương, đề cao ý thức trách nhiệm trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát các hoạt động thực thi chính sách của cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.