Bình Dương đón chào năm mới 2023

01/01/2023
Lượt xem: 399

Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành cùng tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp nối, phát huy để tỉnh hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm mới.