Bình Dương triển khai công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2023

14/04/2023
Lượt xem: 3994

“Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” đó là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình nhằm từng bước nâng tỷ suất sinh đạt đến mức sinh thay thế, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên, chú trọng giải quyết toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dân số. Thực tế cho thấy: ở một số vùng đô thị, người dân rất ngại sinh con, sinh muộn nên nên ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con sau này. Do vậy, nhiệm vụ mà ngành dân số phải làm trong thời điểm hiện nay đó là tích cực triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp tránh thai, sinh đẻ có kế hoạch để làm sao các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chăm dạy con cho tốt về cả thể lực và trí lực.