Bình Dương - Vùng đất kiên trung

26/04/2023
Lượt xem: 237

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bình Dương đã sớm trở thành một trong những cái nôi cách mạng, là căn cứ địa vững chắc. Biết bao thế hệ người Bình Dương đi qua 2 cuộc chiến bằng khí phách kiên trung để biến vùng đất quê mình trở thành nỗi ám ảnh, khiếp sợ của kẻ thù, là thành lũy cách mạng, nơi tập trung sức mạnh của ý Đảng lòng dân. Vùng đất Bình Dương chính là dấu son chói ngời, viết tiếp nên bản hùng ca “miền Nam thành đồng Tổ Quốc”.