Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2024

01/03/2024
Lượt xem: 165