Bức tranh sinh động từ xây dựng nông thôn mới

17/09/2023
Lượt xem: 129

Xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc. Tiếp nối thành công của chặng đường 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 3 năm qua, tỉnh Bình Dương tiếp tục tạo điểm nhấn ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025. Mặc dù không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương trong triển khai chương trình nhưng với sự nỗ lực đầu tư của tỉnh, sự chung tay đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Bình Dương đạt kết quả khá ấn tượng.