Cả tuổi già chăm người vợ mù và đứa cháu tâm thần | San sẻ yêu thương

03/11/2023
Lượt xem: 477

San sẻ yêu thương

Chú Đỗ Hữu Duyên dù đã về già nhưng hàng ngày vẫn phải chăm người vợ mù và đứa cháu tâm thần.