Cần thường xuyên thực hiện công tác phòng chống ma túy

10/06/2020
Lượt xem: 962

Tỉnh Bình Dương với vị trí thuận lợi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên địa bàn hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, thu hút số lượng lớn người lao động đến làm ăn, sinh sống. Bên cạnh việc góp phần không nhỏ vào quá trình tăng trưởng kinh tế của địa phương, thu hút lao động còn tạo ra những áp lực về vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy và tội phạm có liên quan đến ma túy, làm cho tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn ngày càng phức tạp. Nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn ma túy, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo và ban hành nhiều Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị  số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới", huy động  toàn bộ hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tội phạm và tệ nạn ma túy, các biện pháp phòng, chống ma túy. 

Mời các bạn xem các chương trình Pháp luật và Cuộc sống khác tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phap-luat-cuoc-song

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo                      

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG