Cần thường xuyên tuyên truyền về phòng chống ma túy

11/06/2019
Lượt xem: 1225

Tội phạm và số người nghiện ma túy ngày càng gia tăng, vậy đâu là nguyên nhân và cần có những biện pháp ra sao để phòng chống, tuyên truyền góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi xã hội. Thực tế cũng cho thấy, hiện nay các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước là nơi tập trung nhiều công nhân lao động, trong đó nhiều người thiếu kiến thức về phòng, chống ma túy. Trong khi đó, tình hình tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, công nhân, viên chức, lao động là đối tượng bị tệ nạn này tấn công mạnh mẽ.