Chiến thắng Bàu Bàng - Điểm son trên chiến trường chống Mỹ

13/11/2017
Lượt xem: 1843

Trận đánh Bàu Bàng giành thắng lợi ngày 12-11-1965 được ví như “quả đấm thép” trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ. Đây là một chiến công chói lọi, làm nức lòng quân và dân cả nước. Song ý nghĩa to lớn từ chiến thắng này không chỉ dừng lại ở đó, thắng lợi của trận Bàu Bàng còn giúp cho nhân dân trong tỉnh nói riêng, người dân khu vực miền Nam nói chung có thêm động lực, can đảm đứng lên đánh đuổi kẻ thù, giành lấy hòa bình độc lập. Từ đây nhiều phong trào thi đua đánh Mỹ đã được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và du kích xã hưởng ứng như phong trào quyết tâm “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, “Bám lưng địch mà đánh”; thi đua giành danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt máy bay”...