Chiến thắng Bàu Bàng - Điểm son trên chiến trường chống Mỹ

28/11/2016
Lượt xem: 2335

 Hơn 50 năm trôi qua, nhưng ký ức về trận đánh Bàu Bàng của những cựu chiến binh từng tham gia trận chiến này vẫn còn như in. Sau 6 giờ tấn công quyết liệt, Sư đoàn 9 đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng - thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ Ban chỉ huy Lữ đoàn 3 Sư đoàn 1 bộ binh “Anh cả đỏ” của Mỹ. Trên hai ngàn lính Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 39 xe tăng và 8 khẩu pháo hạng nặng bị bắn cháy hoặc phá hủy. Trận đánh  ngày 12-11-1965 giành thắng lợi, cùng với chiến thắng Dầu Tiếng ngày 27-11-1965, được ví như là “quả đấm thép” trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ.