Chuyên gia LHQ kêu gọi chấm dứt chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Israel

21/06/2024
Lượt xem: 49