Vai trò của Hội nông dân cơ sở trong nâng cao đời sống hội viên

Vai trò của Hội nông dân cơ sở trong nâng cao đời sống hội viên

Hội nông dân cấp cơ sở là tổ chức Hội gần nhất với nông dân, nắm bắt nguyện vọng của nông dân để có những hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ kịp thời cho nông dân trong sản xuất. Với việc phát huy vai trò của mình, Hội nông dân cấp cơ sở đã tạo điều kiện cho nông dân đầu tư mở rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Doanh nghiệp tư nhân phát huy nội lực

Doanh nghiệp tư nhân phát huy nội lực

Đến tháng 8 năm 2018, Bình Dương có 32.800 doanh nghiệp tư nhân với số vốn đăng ký hơn 260.000 tỷ đồng (tương đuơng hơn 12,5 tỷ đôla Mỹ). Qua quá trình phát triển, hệ thống doanh nghiệp tư nhân ở Bình Dương đã tập trung phát huy nội lực, đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo đuợc hiệu quả tốt trong sản xuất kinh doanh và đóng góp khỏang 40% GDP của địa phương.