Công Nghiệp Bình Dương - Hướng tới sản xuất thông minh

13/12/2018
Lượt xem: 1045

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo nên cuộc cải cách đáng kể về công nghệ sản xuất. Trong đó, sản xuất thông minh đang phát triển rầm rộ và trở thành một xu thế tất yếu tại khu vực châu Á nói chung và Bình Dương nói riêng.