Công tác truyền thông dân số ở xã Thanh Tuyền

01/09/2023
Lượt xem: 1118

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương đã phát động chiến dịch truyền thông dân số trên toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc sinh đủ hai con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em, hạn chế bạo lực gia đình.