Đảng ủy phường Phú Hòa gần dân, vì dân thông qua mô hình “ Cà phê sáng – Trao đổi với nhân dân”

22/05/2024
Lượt xem: 1211

Quán triệt những chỉ dẫn và bài học quan trọng về vai trò của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh Bình Dương đã nỗ lực sáng tạo nhiều phong trào, mô hình vì dân, được nhân dân đánh giá cao. Thành công của các mô hình trong thời gian qua là do vai trò cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo được phát huy; không ngại khó ngại khổ, kiên trì học hỏi, lắng nghe tiếp thu những ý kiến từ người dân để đưa ra những quyết sách đúng, mô hình hay phù hợp với thực tiễn có lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, mô hình “ Cà phê sáng – Trao đổi với nhân dân” được Đảng ủy phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai có hiệu quả giúp người dân và doanh nghiệp nâng cao đời sống, phát triển kinh tế góp phần củng cố niềm tin của dân vào Đảng. Và phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi: