Dầu Tiếng: Quyết tâm lớn trong kích hoạt tài khoản định danh điện tử

07/10/2023
Lượt xem: 255

Huyện Dầu Tiếng là địa phương được chọn làm điểm của tỉnh trong thực hiện cấp căn cước công dân, cấp định danh điện tử. Huyện cũng là địa phương về đích sớm trong thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân” theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, không ngại khó”, Dầu Tiếng đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Mục tiêu của huyện là đến ngày 25/10/2023 sẽ hoàn thành thu nhận, kích hoạt toàn bộ công dân trong độ tuổi tại địa phương.