Điểm sáng mô hình kinh tế trang trại ở Bình Dương

21/12/2022
Lượt xem: 1004

Với sự nhạy bén, sáng tạo, chịu khó tìm tòi học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình canh ông Đoàn Minh Chiến đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của kinh tế - xã hội của địa phương.