Điểm sáng xây dựng nếp sống văn hóa – Văn minh đô thị ở Thủ Dầu Một

31/05/2023
Lượt xem: 336

Một đô thị văn minh, hiện đại, giàu đẹp không chỉ được thể hiện ở hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội được đầu tư đồng bộ và đầy đủ các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí ngày càng cao của người dân mà điều quan trọng hơn cả chính là ý thức và cách hành xử của mỗi cư dân đô thị trước vấn đề giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ những việc làm nhỏ nhất. Hay nói khác đi, việcxây dựng cơ sở hạ tầng chỉ là phần “xác” và xây dựng nếp sống văn minh đô thị mói chính là “phần hồn” để tạo nên diện mạo đô thị khang trang, khởi sắc. Ý thức rõ điều này, những năm qua, thành phố Thủ Dầu Một đã huy động mọi nguồn lực, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh thực hiện Đề án “ Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020 và hiện nay là giai đoạn 2021-2025,  thành phố đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Từ cuộc vận động này cũng đã xuất hiện nhiều điểm sáng trong bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng diện mạo đô thị Thủ Dầu Một ngày càng khang trang, sạch đẹp...