Diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

18/12/2023
Lượt xem: 322