Đôi tay khéo gìn giữ làng nghề

23/10/2017
Lượt xem: 1886

Với chặng đường 40 năm gây dựng, phát triển, Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, khủng hoảng và có lúc đã phải đứng bên bờ vực phá sản đến ngày hôm nay không những trong nước mà ở nước ngoài, nói đến nghề Mây tre lá ai cũng phải nghĩ đến HTX Mây tre lá Ba Nhất ở Bình Dương. Nơi đây có những con người đã gắn bỏ cả đời với công việc tưởng chừng đơn giản ấy nhưng đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo và đặc biệt những đôi tay ấy đã góp phần gìn giữ một ngành nghề thủ công truyền thống của tỉnh nhà.