Đổi thay ở một xã nông thôn mới nâng cao

22/03/2023
Lượt xem: 359

Hòa cùng những bước chuyển mình đi lên của đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Nguyên đã phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.