Đức bàn về sở hữu súng đạn

12/03/2023
Lượt xem: 261

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Nancy Faeser kêu gọi một lần nữa xem xét lại dự thảo sửa đổi luật súng đạn ở Đức.