EC cảnh báo không nước nào được hưởng lợi từ Brexit cứng

17/03/2017
Lượt xem: 669

Bộ trưởng Davis cho rằng chắc chắn mọi người dân Anh đều hy vọng cuộc đàm phán về tiến trình Brexit sẽ có kết quả tốt đẹp, song chính phủ vẫn đang chuẩn bị các kế hoạch đề phòng cho mọi kịch bản xảy ra, bao gồm cả trường hợp Anh rời khỏi EU mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào, hay còn gọi là "Brexit cứng".