Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục

09/12/2022
Lượt xem: 123