Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật tránh Chính phủ đóng cửa

01/10/2023
Lượt xem: 86