Hải quan Bình Dương chủ động hỗ trợ doanh nghiệp để ổn định nguồn thu

29/03/2023
Lượt xem: 70

Trong quí 1/2023, công tác thu ngân sách của tỉnh Bình Dương ước thực hiện 17.300 tỷ đồng, tuy đảm bảo dự toán nhưng thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ.