HĐBA thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn ở Gaza

11/06/2024
Lượt xem: 78