Hiến máu tình nguyện - Lan tỏa nét đẹp nhân ái

08/04/2024
Lượt xem: 114

Kể từ năm 2000 đến nay, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43 về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hàng năm là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa phong trào đi vào thực chất. Ý nghĩa cao cả của hiến máu cứu người mỗi ngày thêm lan tỏa, nối dài hoạt động chia sẻ yêu thương, đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, tạo bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu nhân đạo của từng địa phương. Chuyên đề Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phản ánh kết quả nổ bật của phong trào hiến máu tình nguyện ở Bình Dương.