Hiệp hội ngành hàng Bình Dương nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp

06/01/2023
Lượt xem: 371

Một yếu tố quan trọng làm nên kết quả của ngành Công thương Bình Dương năm 2022 là sự đồng hành tích cực của các Hiệp hội ngành hàng. Các Hiệp hội đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ  bảo vệ quyền lợi và là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần tích cực giúp doanh nghiệp vượt khó phục hồi, đảm bảo cho sự tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.