Hiệu quả từ các hoạt động chuyển đổi số ở Bình Dương

17/05/2023
Lượt xem: 379

Từ nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương đã xây dựng mô hình thành phố thông minh với Đề án “Binh Duong Navigator 2021” - Đề án phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương, triển khai mô hình hợp tác Ba Nhà, hướng tới Đô thị Thông minh", đồng thời, triển khai hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.