Hiệu quả từ phong trào thi đua làm theo Bác ở xã An Thái huyện Phú Giáo

17/02/2023
Lượt xem: 202

Xã An Thái- huyện Phú Giáo thuộc địa bàn vùng xa của tỉnh Bình Dương. Trước đây vài năm, nơi đây còn là một xã thuần nông, đường sá đi lại không thuận tiện, thông tin liên lạc yếu kém, thu nhập và đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hiện nay, bộ mặt nông thôn nơi đây đã thực sự chuyển mình; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, tập quán sản xuất đã có sự thay đổi, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch phù hợp, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.