Học sinh, sinh viên và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

11/01/2023
Lượt xem: 152

Là một tỉnh đi đầu trong quá trình CNH-HĐH, bên cạnh chính sách trải thảm đỏ mời gọi nhân tài, Bình Dương rất chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy nội lực. HSSV chính là nguồn lực cho chiến lược ấy.