Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu

02/06/2023
Lượt xem: 114

Hội nghị thượng đỉnh lần này tập trung vào ba chủ đề chính: đó là nỗ lực chung vì hòa bình và an ninh; khả năng phục hồi năng lượng và hành động khí hậu; các kết nối ở châu Âu vì một lục địa được liên kết tốt và ổn định hơn.