Hồn Việt trên gốm Bình Dương

25/12/2022
Lượt xem: 456

Quá trình phát triển và hội nhập, tỉnh Bình Dương luôn giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa riêng, đặc biệt là trong những sản phẩm đặc trưng với những làng nghề truyền thống. Và Gốm sứ là một trong những nghề truyền thống đã tạo nên bản sắc văn hóa của Bình Dương. Qua hình dáng, màu men và kỹ thuật trang trí, đặt biệt là các chủ đề trang trí trên sản phẩm đã thể hiện đời sống hiện thực và ước vọng sống của người dân Nam Bộ nói riêng và người Việt Nam nói chung.