Kết cấu hạ tầng giao thông Bình Dương

19/12/2016
Lượt xem: 1373

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Bình Dương đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, trong đó hệ thống hạ tầng đã được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, cơ bản kết nối với các trung tâm phát triển trong tỉnh và kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.