Khi ý Đảng hợp lòng dân

29/03/2024
Lượt xem: 194

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm nhằm thắt chặt thêm niềm tin, sự gắn bó giữa Đảng với dân, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh…