Kiểm định về đo lường - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

09/07/2019
Lượt xem: 1191

Xã hội ngày một phát triển, việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao. Để công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh phát huy hết vai trò là công cụ nhằm đảm bảo kinh doanh công bằng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần ổn định xã hội, ngoài việc hoàn thiện hành lang pháp lý, sự nỗ lực của cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ, cần phải có ý thức chấp hành pháp luật của chủ doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng, trong đó cần nêu cao tinh thần tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, có như vậy mới giảm thiểu tình trạng gian lận về đo lường, chất lượng trong kinh doanh.

* Các bạn có thể xem các chương trình Pháp luật và cuộc sống khác tại đây: http://btv.org.vn/tin-tuc/phap-luat-cuoc-song