Một số đổi mới sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền pháp luật cho thanh niên

29/11/2018
Lượt xem: 1350

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên công nhân, vừa qua Ban tổ chức Đề án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với Đoàn phường nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc thi, các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  hướng đến đối tượng đoàn viên thanh niên , sinh viên, học sinh… Thực tế hiện nay cho thấy tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật gia tăng, nguyên nhân do một bộ phận bạn trẻ thiếu kiến thức về pháp luật. Nhận thức được điều này, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên thời gian qua luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm.