Mỹ, Ba Lan ký thỏa thuận cho vay quốc phòng 2 tỉ USD

26/09/2023
Lượt xem: 69