Ngành Giáo dục – Đào tạo Bắc Tân Uyên học Bác để vượt khó vươn lên

10/02/2023
Lượt xem: 221

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đội ngũ các nhà giáo ở huyện Bắc Tân Uyên luôn nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu nâng cao trình độ, trao dồi về nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.