Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

28/11/2016
Lượt xem: 1472

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" qua 7 năm đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp tham gia, hàng Việt dần chiếm ưu thế tại các trung tâm thương mại, khu vực thành thị và tại các vùng nông thôn. Thông qua chương trình bình ổn giá, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày càng sâu rộng.