Nhiệm vụ vẻ vang của người thầy thuốc

24/02/2023
Lượt xem: 335

Sinh thời, Chủ tịch HCM luôn đề cao vai trò của các y, bác sĩ. Theo Người, việc chữa bệnh và giữ sức khỏe cho đồng bào là một nhiệm vụ rất vẻ vang của nghề thầy thuốc.