Nhiều thành viên NATO ủng hộ kết nạp Ucraina

02/06/2023
Lượt xem: 113

Tại Hội nghị, Ngoại trưởng các nước NATO cho rằng Ucraina có khả năng được kết nạp làm thành viên NATO, cũng giống như Phần Lan và Thụy Điển. Các nước NATO sẽ đưa ra quyết định thời điểm thích hợp để kết nạp Ucraina làm thành viên, song vấn đề này chưa thể thực hiện khi Ucraina còn đang ở trong tình trạng chiến tranh.