Nhìn lại 1 năm sau đại dịch covid 19: “Bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết”

08/03/2023
Lượt xem: 705

Thành công trong công tác phòng chống dịch tại Bình Dương là thành công trong công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Phía sau kết quả ấy là là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và vô vàn nỗ lực, hy sinh không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19.