Những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm đến kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh

15/12/2022
Lượt xem: 302

Đã có 344 cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực về giao thông, xây dựng, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục và các vấn đề khác trong đời sống xã hội.

Chương trình “Tiếng nói cử tri” được phát sóng định kỳ vào lúc 11h05 Thứ 5 hàng tuần trên kênh BTV1.