Cần nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả ở Bình Dương

Cần nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả ở Bình Dương

Trong những năm qua, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những bước chuyển mạnh mẽ và đạt được một số kết quả đáng kể trên các lĩnh vực đời sống - xã hội. Thành công nhất phải kể đến các hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp kết hợp với thương mại và dịch vụ. Hoạt động theo mô hình hợp tác xã, các xã viên được vay nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và nhiều chính sách ưu tiên khác từ Nhà nước. Sức mạnh từ kinh tế tập thể còn góp phần tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai chương trình OCOP

Vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai chương trình OCOP

Kể từ tháng 9/2019 đến nay, nhiều sở, ngành, địa phương trong tỉnh Bình Dương đã có sự phối hợp triển khai thực hiện rất tốt Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (hay còn gọi là chương trình OCOP). Việc triển khai thực hiện tốt chương trình là hướng đi tất yếu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn theo hướng bền vững.